2958 M kontrolór potravín

Dĺžka štúdia: 4 roky

Spôsob ukončenia štúdia : Maturitná skúška - možnosť duálneho vzdelávania

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaným odborníkom schopným samostatne získavať, spracovávať a aplikovať informácie v oblasti potravinárstva, kontroly surovín a potravín v prvovýrobe, vo všetkých stupňoch výroby, preprave a distribúcií, skladovaní a predaji potravinárskych komodít, v gastronomických zariadeniach a zariadeniach spoločného stravovania, ako aj v službách spojených s kontrolou potravín. Absolvent vie reagovať na trendy v oblasti legislatívy, ochrany a bezpečnosti surovín a potravín pre spotrebiteľa formou preventívnej, priebežnej a výstupnej kontroly potravinových produktov, ich skladovania, distribúcie, zabezpečenia v obchodnej sieti voči poškodeniu a znehodnoteniu ich kvality.

Uplatnenie absolventa:

-          na stredných stupňoch riadenia kontroly potravín,

-          na úrovni prevádzkovateľov potravinárskych podnikov,

-          na úsekoch kontroly vstupných surovín, kontroly výrobných procesov, kontroly procesov sanitácie, kontroly   osobnej a prevádzkovej hygieny, kontroly prevádzkových procesov súvisiacich s dodržiavaním teplotných režimov, obalových materiálov, označovania výrobkov, metrológie, kontroly prepravných obalov a dopravných prostriedkov,

-          na úrovni obchodných jednotiek a obchodných reťazcov pri kontrole hygieny prevádzok, kontroly dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti potravín, kontroly dodržiavania chladiarenského a mraziarenského reťazca, kontroly čerstvosti ovocia, zeleniny, pekárskych výrobkov, mäsa, mäsových výrobkov, lahôdkarských výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, rýb a mraziarenských výrobkov, kontroly akciového tovaru a kontrolu predaja pultového tovaru,

-          v obchodných reťazcoch sa uplatňujú ako špecialisti manažéri podľa druhu potravín, resp. podľa  stavu potravín v akom sa predávajú,

-          v skladoch resp. centrálnych skladoch potravín pre kontrolu podmienok skladovania, hygieny, sanitácie, dodržiavania legislatívy, štandardov a noriem,

-          v úradnej kontrole potravín, v analytických laboratóriách štátnej a súkromnej sféry zameranej na kontrolu senzorických, fyzikálno-chemických a mikrobiologických ukazovateľov potravín, pri ich vyhodnocovaní a spracovaní výsledkov,

 

-          vo vzdelávacej, poradenskej a konzultačnej činnosti, najmä s uplatňovaním legislatívy, požiadaviek správnej výrobnej       a hygienickej praxe a ochrany spotrebiteľa.

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31