Zvonenie

Rozvrh hodín a zvonenie na teoretickom vyučovaní

0.hod.     7.00 – 7.45

1.hod.     7.50 – 8.35

2.hod.     8.40 – 9.25

3.hod.     9.35 – 10.20

4.hod.     10.30 – 11.15

Obedová prestávka: 11.15 – 11.45

5.hod.     11.45 – 12.30

6.hod.     12.40 – 13.25

7.hod.     13.30 – 14.15

8.hod.     14.20 – 15.05    

 

Rozvrh hodín a zvonenie na praktickom vyučovaní

I. Odborný výcvik v priestoroch školy:

a) 1.a 2.ročník

7.00 – 9.25

9.25 – 9.35 desiatová prestávka

9.35 – 11.15

11.15 – 11.35 obedová prestávka

11.35 – 13.00 (SDV 2.ročník do 14.00)

II. Odborný výcvik u zamestnávateľov (mimo školy):   

a)      2.ročník     od 7.00 do 13.00 ( SDV od 7.00 do 14.00)

b)     3. a 4.ročník od 7.00 do 14.00

                     od 6.00 do 13.00 (podľa dohody)     

                     od 8.00 do 15.00 (podľa dohody)

                     od 9.00 do 16.00 (podľa dohody)  

Prestávky sú zhodné s prestávkami zamestnancov spoločnosti, kde žiak vykonáva praktické vyučovanie formou odborného výcviku.