Organizácia školského roka 2023/2024

II.Organizácia školského roka 2023-2024

 

Vyučovanie:

 

- školský rok sa začína                           01. 09. 2023 (piatok)

- školské vyučovanie sa začína              04. 09. 2023 (pondelok)

- koniec 1.polroka                                 31. 01. 2024 (streda)

- začiatok 2.polroka                               01. 02. 2024 (štvrtok)

- koniec 2.polroka                                28. 06. 2024 (piatok)

 

Prázdniny:

 

- jesenné                                                  30. 10. 2023 – 31.10.2023                  

                                                                 vyučovanie sa začína 02. 11. 2023 (štvrtok)

     

- vianočné                                                23. 12. 2023 – 07. 01. 2024  

                                                                 vyučovanie začína  08. 01. 2024 (pondelok)

 

- jarné                                                     19. 02. 2024 – 23. 02. 2024

                                                                 vyučovanie začína 26. 02. 2023 (pondelok) 

 

 - veľkonočné                                          28. 03. 2024 – 02. 04. 2024

                                                                  vyučovanie začína  02. 04. 2023 (streda)

 

 - letné                                                     01. 07. 2024 – 31. 08. 2024

                            

 

Školský rok 2024 – 2025 začína 2. septembra 2024.

                                                                        

 

Ďalšie štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka:

 

1. september 2023 (piatok) –   Deň ústavy SR

    15. september 2023 (piatok) –   Sedembolestná Panna Mária

      1. november 2023 (streda) –    Sviatok všetkých svätých

    17. november 2023 (piatok) –    Deň boja za slobodu a demokraciu

1. máj 2024 (streda)            –    Sviatok práce

8. máj 2024 (streda)            –    Deň víťazstva nad fašizmom

 

 Maturitné skúšky:

 

EČ MS a PFIČ MS :                      

SJL:                                                                               12. 03. 2024 (utorok)

ANJ, NEJ:                                                                    13. 03. 2024 (streda)

MAT:                                                                            14. 03. 2024 (štvrtok)

 

 

Praktická časť odbornej zložky MS                              15.04.2024 – 19.04.2024

             

Interná časť MS:                                                            27.05.2024 -31.05.2024

Skúšky elektrotechnickej spôsobilosti                           31..05.2024

                                              

 

Prijímacie skúšky

Pre prvý ročník  4 - ročného štúdia SOŠ :   prvý termín:              02.05. – 03.05.2024      

                                                                     druhý termín:            06.05. – 07.05.2024

 

 

 

Účelové cvičenia

 

jesenné:                                                                          september 2023 – 1. ročníky                  

                                                                                       september 2023 – 2. ročníky

 

jarné:                                                                              máj 2024

                                                                                      

 

Kurz ochrany života a zdravia

žiaci 3. ročníka                                                            jún 2024

 

Lyžiarsky výcvik                                                                            

 žiaci 1. ročníka                                                           február - marec 2024

 

 

Súvislá odborná prax                                                   16.10. 2023 – 27.10.2023

 žiaci 3. ročníka                                                              27.05. 2024 – 07.06.2024

 

 

 


Dokumenty na stiahnutie