2679 K mechanik - mechatronik

Absolvent  tohto študijného odboru  je kvalifikovaný pracovník  schopný  vykonávať základné pracovné operácie pri kontrole, diagnostikovaní, nastavovaní a opravách na elektrických rozvodoch, elektrických pohonoch, elektropneumatických a hydraulických  pohonoch, riadiacej elektronike, regulačnej technike a najmä automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených moderných technológií.

Rozsah teoretickej a odbornej prípravy vytvára predpoklady na odstraňovanie väčšiny vzniknutých porúch. Pri zložitejších poruchách odborná pripravenosť absolventa  umožňuje efektívnu odbornú komunikáciu a spoluprácu so špecialistami z odborov mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, mechatroniky a automatizačnej techniky.

Absolvent je schopný rozlišovať a používať elektrotechnické materiály, dokáže   

                posudzovať  ich vlastnosti z hľadiska ďalšieho  využitia v elektrotechnike, 

                ovláda spôsoby  zobrazovania základných strojových súčiastok a ich sústav, ako aj  

                spôsoby zobrazovania elektrických schém týchto zariadení.

Pozná riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov, funkcie, výrobu a prevádzku elektrických strojov, zariadení a systémov, má základné poznatky

z oblasti výpočtovej techniky a jej využitia v oblasti elektrotechniky.

Ovláda  základné pojmy a princípy automatizačnej techniky a vie rozpoznať funkciu základných súčastí PC, ovláda základné práce s operačnými systémami a základy

technickej mechaniky a mechatroniky .

Vie  využívať aplikačné programy na spracovanie textu, databáz, grafiky a technickej dokumentácie v elektrotechnike.

Absolvent dokáže viesť pracovné kolektívy vo firmách a po získaní praxe  aj ako živnostník.   

Štúdium  je štvorročné s maturitou a výučným listom a pripravuje žiaka na štúdium na vysokých školách technického zamerania.

Možnosť duálneho vzdelávania

 

Absolvent sa uplatní:

 

- pri vývoji a výrobe strojov, zariadení a strojných celkov

- pri údržbe, diagnostikovaní a opravách  v strojárskych odboroch

- vo výrobe a vývoji elektrotechnických zariadení

- pri údržbe, diagnostikovaní a opravách v elektrotechnických odboroch

- pri údržbe, diagnostikovaní a opravách mechatronických  strojových systémov

- pri konštrukcii  a obsluhe automatizovaných výrobných systémov riadenia pomocou 

  počítačov

 

 

Odborné predmety:

 

Technické kreslenie, strojárska technológia, strojníctvo, základy technickej mechaniky, elektrotechnika, elektronika, automatizácia, mechatronika.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31