Poplatky

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky

 

                    Poplatky na školský rok 2023-2024

 

 

 

  1.                 príspevok na ZRPŠ..................      20 €
  2.                 mladší súrodenec.......................    10 €
  3.                 deti zamestnancov.........................10 €
  4.                 z toho na hygienické potreby...       4 €
  5.                 kľúč od skrinky..........................     2 €
  6.                 žiacka knižka............................... zo ZRPŠ
  7.                 strata žiackej knižky..................      1 €
  8.                 elektrotechnická spôsobilosť...      35 €
  9.                 Elektronický čip........................      4€