Duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie

Škola vzdeláva žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Zmluvy o duálnom vzdelávaní má uzatvorené s firmami nielen v okrese Prievidza, ale aj v okresoch Topoľčany a Bánovce nad Bebravou.

Od 1.septembra školského roku 2017/2018 sa žiaci študijného odboru 2679 K mechanik – mechatronik vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania. Vyučovanie odborného výcviku majú v štyroch firmách – v  spoločnosti ZKW Slovakia a.s. Krušovce, Contitech Control Vibration Slovakia Dolné Vestenice, VUP a.s. Prievidza a GeWiS Slovakia s.r.o. Prievidza.

 

Od 1.septembra školského roku 2020/2021 sa žiaci študijného odboru 2868 K technik spracovania plastov vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania. Praktické vyučovanie formou odborného výcviku vykonávajú v dvoch firmách ZKW Slovakia a.s. Krušovce a MTA Slovakia s.r.o. Bánovce nad Bebravou.

 

Škola pripravuje vzdelávanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania v odbore žiadanom na trhu práce - 2868 K technik spracovania plastov tiež vo firme Esox s.r.o. Uhorská Ves v Liptovskom Jáne.

 

 

Stredná odborná škola Nováky

DUÁLNE VZDELÁVANIE

POČTY ŽIAKOV

ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

 

I.R

3 žiaci

4.žiaci

6 žiakov

ZKW Slovakia Krušovce

GEWIS Prievidza

BROSE Prievidza

 

II.R

3 žiaci

6.žiakov

2 žiaci

ZKW Slovakia Krušovce

GEWIS Prievidza

BROSE Prievidza

 

III.P

1 žiak

 

MTA Bánovce nad Bebravou

III.R

6 žiakov

2 žiaci

4 žiaci

 

ZKW Slovakia Krušovce

Contitech Dolné Vestenice

GEWIS Prievidza

IV.P

1 žiak

2 žiaci

MTA Bánovce nad Bebravou

ZKW Slovakia Krušovce

 

IV.R

3 žiaci

2 žiaci

 

ZKW Slovakia Krušovce

Contitech Dolné Vestenice

 

                                  Spolu : 45 žiakov

 

Dokumenty na stiahnutie