Vyššie odborné vzdelávanie

Zásady pre ukončovanie VOŠ