Rada školy

 

Rada školy

 

P.č.

Meno a priezvisko

Volený/delegovaný za ...

  1.

Ing. Marta Frivalsdká

Volený pedagogický zamestnanec

  2.

Mgr. Mária Kiabová

Volený pedagogický zamestnanec

  3.

p. Gabriela Hurtišová

Volený za rodičov žiakov

  4.

Ing. Katarína Doničová

Volený za rodičov žiakov

  5.

p. Miroslava Grác

Volený za rodičov žiakov

  6.

Vanesa Matejová

Volený za žiakov

  7.

Ing. Anna Rusová

Volený  nepedagogický zamestnanec

  8.

PaedDr. Eleonóra Porubcová

Delegovaný za VÚC

  9.

MVDr. Ladislav Smatana

Delegovaný za VÚC

10.

p. Peter Hraňo

Delegovaný za VÚC

11.

Mgr. Michal Ďureje, PhD

Delegovaný za VÚC