Kontakt

Adresa školyStredná odborná škola Rastislavova 332, 972 71 Nováky

IČO: 52375277       DIČ:  2121077552       Kód školy pre MS: SOŠ 633016

Webová stránka školy: www.sosnovaky.sk

E-mail: riaditel@sosnovaky.sk

              katarina.piackova@sosnovaky.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Piačková, tel. 046 5461472,  0901918325

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie: Ing. Dagmar Štangová, tel.  0901918322

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie: Mgr. Katarína Laginová, tel. 0901918324

Výchovná poradkyňa: Mgr. Andrea Rusová, tel. 0901918326

Vedúca úseku TEČ: Ing. Anna Rusová tel. 0901918323

Referent BOZP, PO a CO:  PhDr. Pavol Revay,  tel. 0901918327

Sekretariát Strednej odbornej školy : Elena Kováčová, tel.046 5461472

Telefónne číslo ekonomický úsek školy:  046 5461310

 

 


Mapa