Projekty

Projekty v školskom roku 2022-2023

 

 

Názov projektu

Vyhlasovateľ projektu

Charakteristika projektu

Fáza projektu

Odborná prax EU – brána k európskemu trhu práce

Erasmus K1 mobility

Odborná prax žiakov SOŠ Nováky v zahraničí

ukončený

Akreditácia projektu Erasmus K1 mobility

Erasmus K1 mobility

Odborná prax žiakov SOŠ Nováky v zahraničí

schválená

Erasmus KA1 mobility

Erasmus

Odborná prax žiakov SOŠ Nováky v zahraničí

Začiatok od 01.06.2023

Na férovku

Nadácia Zastavme korupciu

ŠPÚ

Zavádzanie a posilnenie etických hodnôt

Do vzdelávania, vytváranie čestnej a bezpečnej atmosféry v škole, zlepšenie komunikácie s rodičmi žiakov školy

ukončený

Recyklohry

Spoločnosť Asekol

Školský recyklačný program, učenie detí recyklovať

prebieha

Žiaci - žiakom

Nadácia Orange

Rozšírenie metód vyučovania na praktickej výuke o nové inovatívne prendy

ukončený

Učíme sa s hardvérom

Občianske združenie Nadácia Pontis

Realiyácia druhého vydelávacieho bloku – žiak štatút pokročilý

ukončený

Projekt Enterniáda

Občianske združenie Nadácia Pontis

Projekt funkčnosti elektronickej gitary

ukončený

Projekt Mikrobit

Občianske združenie Nadácia Pontis

Zvyšovanie IKT gramotnosti žiakov a učiteľov prostredníctvom platformy microbit

ukobčený

Projekt Enter

Občianske združenie Nadácia Pontis

Programovanie PC čipov Microbit

ukončený

Zážitkové vzdelávanie exkurzia Čierny Balog

Trenčiansky samosprávny kraj

Prírodovedná exkurzia

ukončený

Zážitkové vzdelávanie prírodovedná exkurzia Piešťany

Trenčiansky samosprávny kraj

Prírodovedná exkurzia

prebieha

Deň otvorených laboratórií

SOŠ Nováky

Ukážka prác na CNC obrábacích strojov pre žiakov ZŠ

ukončené

DofE

Slovensko – medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu

Rozvíjanie svojho talentu, angažovanie sa ako dobrovoľník

prebieha

Nedaj sa! Hovor o tom

MŠVVVaŠ SR

Edukatívny projekt k problémom šikany a kyberšikany

ukončený

Otvorené laboratórium

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Spopularizovať prírodné vzdelávanie na ZŠ

ukončený

Zvyšovanie kvality vzdelávania na SŠ s využitím elektronického testovania

NÚCEM

Zavádzanie elektronického testovanie na SŠ

prebieha

Rozvoj stredného odborného školstva

ŠIOV

Digitalizácia školstva, zapojenie zamestnávateľov do karierového poradenstva

prebieha

Projekt experimentálneho overovania odboru technik spracovania plastov a odboru procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel

 

ŠIOV

Príprava odborov skupiny 28 so siete SŠ

prebieha

Grand Prix CHimique

Iuventa

Medzinárodný projekt pre prípravné a výberové sústredenie chemikov SR

prebieha

Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v odbore technik spracovania plastov v prihraničných regiónov

 

Intereg V-A SK-CZ

 

 

 

 

 

Realizácia spoločných konferencií pre učiteľov a MOV SŠ

prebieha

Mladý chemik

SOŠ Nováky

Priblížiť žiakom zo ZIŠŠ v Prievidzi pokusy v chémii

ukončený

Enviroprojekt 2023 – Vytvorenie EKO zóny

MŠVVVaŠ SR

Enviro vzdelávanie na SOŠ Nováky

neprijatý

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

NUCEM

Národný- Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM

Zavádzanie elektronického testovania

prebieha

 

 

Projekty v školskom roku 2021-2022

Názov projektu

Vyhlasovateľ projektu

Charakteristika projektu

Fáza projektu

Inovatívne metódy vyučovania v predmete Odborný výcvik

Orange Slovensko

Rozšírenie metód vyučovania na praktickej výuke o inovatívne metódy

ukončený

Na férovku

Nadácia Zastavme korupciu

ŠPÚ

Zavádzanie a posilnenie etických hodnôt

Do vzdelávania, vytváranie čestnej a bezpečnej atmosféry v škole, zlepšenie komunikácie s rodičmi žiakov školy

prebieha

Recyklohry

Spoločnosť Asekol

Školský recyklačný program, učenie detí recyklovať

prebieha

Modernejšia škola

MŠVVaŠ SR

Transformácia školy na modernú školu

neprijatý

Robotika – inovatívne trendy vo vzdelávaní

ZSE – Západoslovenská energetika

Doplnenie možností výučby o prvky automatizácie a robotiky

ukončený

Kvalita vody a ako zostať hydratovaný a byť zdravší

Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Nórske grandy

neprijatý

Projekt Enter

Občianske združenie Nadácia Pontis

Programovanie PC čipou Microbit

prebieha

Zážitkové vzdelávanie návšteva divadelného predstavenia

SND

Trenčiansky samosprávny kraj

dať študentom možnosť prežiť atmosféru večerného divadelného predstavenia, ukázať im možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia

realizovaný

Enviroprojekt

MŠVVaŠ SR

Prírodné a kultúrne dedičstvo v okolí našej školy

neprijatý

Deň otvorených laboratórií

SOŠ Nováky

Ukážka prác na CNC obrábacích strojov pre žiakov ZŠ

ukončené

Odborná prax EU – brána k európskemu trhu práce

Erasmus K1 - mobility

Odborná prax našich študentov v zahraničí

prebieha

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality

ŠIOV

Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

prebieha

 Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov

MŠVVaŠ SR

Skvalitnenie systému inkluzívnej vzdelávacej podpory pre IZŽ a žiakov zo ZZ

prebieha

Otvorené laboratórium

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Spopularizovať prírodné vzdelávanie na ZŠ

realizovaný

Zvyšovanie kvality vzdelávania na SŠ s využitím elektronického testovania

NÚCEM

Zavádzanie elektronického testovanie na SŠ

prebieha

Rozvoj stredného odborného školstva

ŠIOV

Digitalizácia školstva, zapojenie zamestnávateľov do karierového poradenstva

prebieha

Projekt experimentálneho overovania odboru technik spracovania plastov a odboru procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel

 

ŠIOV

Príprava odborov skupiny 28 so siete SŠ

prebieha

Grand Prix CHimique

Iuventa

Medzinárodný projekt pre prípravné a výberové sústredenie chemikov SR

prebieha

Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v odbore technik spracovania plastov v prihraničných regiónov

 

Intereg V-A SK-CZ

 

 

 

 

 

Realizácia spoločných konferencií pre učiteľov a MOV SŠ

prebieha

MOULD 4 Plast

Erasmus K1

Podpora inovácií a moderných technológií v rámci vzdelávacích programov v plastikárskych odboroch

prebieha

 

 

Projekty v školskom roku 2020-2021  

 

Názov projektu

Vyhlasovateľ

Charakteristika projektu

Fáza projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

 

ŠIOV

Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy

prebieha

 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

MŠ VVaŠ SR

Skvalitnenie systému inkluzívnej vzdelávacej podpory pre individuálne začlenených žiakov včítane žiakov so zdravotným znevýhodnením

prebieha

Recyklohry

Spoločnosť ASEKOL

Školský recyklačný program, súťažná hra pre školy, zber drobných spotrebičov a použitých batérií

prebieha

Otvorené laboratórium

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Spopularizovať prírodovedné vzdelávanie na ZŠ

Neuskutočnil sa

Work shop

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Príprava učiteĺov prírodovedných predmetov ZŠ na sredoškolskú chémiu

Neuskutočnil sa

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

NÚCEM

Národný- Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM

Zavádzanie elektronického testovania

prebieha

Gate to european market

Erasmus + KA102

Odborná prax v zahraničí v jednotlivých odboroch

prebieha

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

ŠIOV

Digitalizácia školstva, zapojenie zamestnávateľov ,,kariérové  poradenstvo“

prebieha

Podpora prírodovedného vzdelávania

TSK – tematické zážitkové vzdelávanie

Motivácia žiakov netradičnou zážitkovou formou v chemických odborných predmetov

zrušený

COVP – IROP

AZZZ SR

Zabezpečovanie kvalifikovaných a dobre pripravených absolventov na chemickú technológiu, biotechnológiu a servisné činnosti

prebieha

 

Modernizácia školy –COVP – IROP

MŠ VvaŠ SR

Modernizácia chemických laboratórií a prístrojového vybavenia

prebieha

Projekt experimentálneho overovania odboru technik spracovania plastov a procesný špecialista pre chem. a far. priemysel

ŠIOV

Príprava odboru pre skupinu odborov 28

prebieha

 

Projekt Chem Tube

ZCHFP

Tvorba odbornej videodokumentácie, zručnosti chemického operátora

prebieha

ECVET

ZCHFP

Systém pre vzájomné uznanie odborného vzdelania

prebieha

Grand Prix Chimique

Iuventa

Medzinárodný projekt pre prípravné a výberové sústredenie chemikov.

Prebieha

Modernejšia škola

MŠVVaŠ SR

Zlepšenie priestoru školy vo voľno časových aktivitách

neprijatý

Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov.

Intereg V-A SK-CZ

Realizácia spoločných konferencií pre učiteľov a MOV odborných škôl

prebieha

Vzdelávacia mobilita, Peer Mobility

Erasmus + KA1

Zvýšenie  úrovne kvality v OPV

prebieha

Enviroprojekt

MŠVVaŠ SR

Zlepšenie životného prostredia, monitoring vody, pôdy a vzduchu na Hornej Nitre

Neprijatý

MOULD 4 Plast

Erasmus + K1

Podpora inovácií a moderných technológií v rámci  vzdelávacích programov v plastikárskych odboroch.

prebieha

Misia Mars

Slovenské Elektrárne v spolupráci so SOSA, AVAMET a CVTI

Spôsob obývania planéty Mars – vízia do budúcnosti

prijatý

 

 

 

Projekty v školskom roku 2019 - 2020   

                   

Názov projektu

Vyhlasovateľ

Charakteristika projektu

Fáza projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

 

ŠIOV

Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy

prebieha

 

Zdravie a bezpečnosť na školách

 

MŠ VVaŠ SR

Alergia a čo s ňou...

 

neprijatý

 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

MŠ VVaŠ SR

Skvalitnenie systému inkluzívnej vzdelávacej podpory pre individuálne začlenených žiakov včítane žiakov so zdravotným znevýhodnením

prebieha

Korešpondenčná škola ekológie

Občianske združenie TATRY

Riešenie úloh

prebieha

Recyklohry

Spoločnosť ASEKOL

Školský recyklačný program, súťažná hra pre školy, zber drobných spotrebičov a použitých batérií

prebieha

Otvorené laboratórium

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Spopularizovať prírodovedné vzdelávanie na ZŠ

prebieha

Work shop

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Príprava učiteĺov prírodovedných predmetov ZŠ na sredoškolskú chémiu

prijatý

Záložky do knihy spájajú školy

MŠ VVaŠ SR

Projekt zameraný na podporu čítania u detí

prebieha

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

NÚCEM

Národný- Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM

Zavádzanie elektronického testovania

prebieha

For healthier Europe

Erasmus + KA209

Aktivity k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov v Európe

neprijatý

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

ŠIOV

Digitalizácia školstva, zapojenie zamestnávateľov,,kariérové  poradenstvo

prebieha

Podpora prírodovedného vzdelávania

TSK – tematické zážitkové vzdelávanie

Motivácia žiakov netradičnou zážitkovou formou v chemických odborných predmetov

Robotika – inovatívne trendy vo vzdelávaní

 

Západoslovenská energetika

Modernizácia vzdelávacieho procesu pomocou robotiky.

Neprijatý

COVP – IROP

AZZZ SR

Zabezpečovanie kvalifikovaných a dobre pripravených absolventov na chemickú technológiu, biotechnológiu a servisné činnosti

prebieha

 

Modernizácia školy –COVP – IROP

MŠ VvaŠ SR

Modernizácia chemických laboratórií a prístrojového vybavenia

prebieha

ECVET

ZCHFP

Systém pre vzájomné uznanie odborného vzdelania

prebieha

Chem Tube

ZCHFP

Tvorba odbornej videodokumentáciea zručnosti chemického operátora

prebieha

Grand Prix Chimique

Iuventa

Medzinárodný projekt pre prípravné a výberové sústredenie chemikov.

Prebieha

Uhrovec – Štúr,

Hlboké – Hurban

TSK – tematické zážitkové

Motivácia žiakov k národným buditeľom

nezrealizovaný

Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov.

Intereg V-A SK-CZ

Realizácia spoločných konferencií pre učiteľov a MOV odborných škôl

prebieha

Gate to European labour market

Erasmus +  KA 102

Odborná prax v EÚ – brána k európskemu trhu práce

prijatý

Vzdelávacia mobilita, Peer Mobility

Erasmus + KA1

Zvýšenie  úrovne kvality v OPV

prebieha

MOULD 4 Plast

Erasmus + K1

Podpora inovácií a moderných technológií v rámci  vzdelávacích programov v plastikárskych odboroch.

prebieha

Podpor svoj odbor

Slovenská poĺnohospodárska a potravinárska komora

Propagácia potravinárskeho odboru na našej škole

ukončený

Čo môžeš urobiť pre svoje zdravie cez prestávku

Iuventa

Cieľom tohto projektu bolo zvyšovanie povedomia o zdravých návykoch detí a mladých ľudí

ukončený

 

                                                                             

   

Projekty v školskom roku 2018/2019                                                                                   

Názov projektu

Vyhlasovateľ

Charakteristika projektu

Fáza projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

 

ŠIOV

Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy

prebieha

 

Zdravie a bezpečnosť na školách

 

MŠ VVaŠ SR

Alergia a čo s ňou...

 

neprijatý

Inovatívne metódy vo výučbe pomocou programou CAD a CAM systému

 

 

MŠ VVaŠ SR

Rozvojový projekt grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave

prijatý

Korešpondenčná škola ekológie

Občianske združenie TATRY

Riešenie úloh

prebieha

Recyklohry

Spoločnosť ASEKOL

Školský recyklačný program, súťažná hra pre školy, zber drobných spotrebičov a použitých batérií

prebieha

Otvorené laboratórium

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Spopularizovať prírodovedné vzdelávanie na ZŠ

prebieha

Work shop

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Príprava učiteĺov prírodovedných predmetov ZŠ na sredoškolskú chémiu

prijatý

Záložky do knihy spájajú školy

MŠ VVaŠ SR

Projekt zameraný na podporu čítania u detí

prebieha

Nebojme se řemesel a přírodných věd

Intereg V-A

Systematická splopráca medzi vzdelávacími inštitúciami , zamestnávateľmi a úradmi práce

ukončený

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

NÚCEM

Národný- Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM

Zavádzanie elektronického testovania

prebieha

Za lepšiu Európu

Erasmus +, KA209

Aktivity k zlepšeniu životnej úrovne obyvateľov v Európe

neprijatý

Česko – slovenská spolupráca chemikov a ekológov

Erasmus +, KA1, KA102

Sledovanie výučby žiakov v chemických odboroch priamo vo vuč.procese a v praktickom vyučovaní v laboratóriách

neprijatý -SR,

ukončený -ČR

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

ŠIOV

Digitalizácia školstva, zapojenie zamestnávateľov,,kariérové  poradenstvo

prebieha

Bylinkami ku zdraviu

TSK – tematické zážitkové vzdelávanie

Motivácia žiakov netradičnou zážitkovou formou v chemických odborných predmetov

ukončený

Enviroprojekt 2019

 

MŠ VVaŠ SR

Starostlivosť a ochrana životného prostredia v našom okolí. Monitoring kvality vody, pôdy a ovzdušia.

neprijatý

COVP - IROP

AZZZ SR

Zabezpečovanie kvalifikovaných a dobre pripravených absolventov na chemickú technológiu, biotechnológiu a servisné činnosti

prebieha

 

Modernizácia školy -COVP - IROP

MŠ VVaŠ SR

Modernizácia chemických laboratórií a prístrojového vybavenia

prebieha

ECVET

ZCHFP

Systém pre vzájomné uznanie odborného vzdelania

prebieha

Chem Tube

ZCHFP

Tvorba odbornej videodokumentáciea zručnosti chemického operátora

prebieha

Grand Prix Chimique

Iuventa

Medzinárodný projekt pre prípravné a výberové sústredenie chemikov.

prebieha

Uhrovec – Štúr,

Hlboké - Hurban

TSK – tematické zážitkové

Motivácia žiakov k národným buditeľom

ukončený

Divadelné predstavenie . Antigona

TSK – tematické zážitkové

Návšteva SND Bratislava

ukončený

Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov.

Intereg V-A SK-CZ

Realizácia spoločných konferencií pre učiteľov a MOV odborných škôl

prebieha

 

 

 

Projekty v školskom roku 2017/2018     

 

Názov projektu

Vyhlasovateľ

Charakteristika projektu

Fáza projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

 

ŠIOV

Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy

prebieha

 

Naučme sa programovať

 

MŠ VVaŠ SR

Grafický systém EDGECAM na vyučovanie pre mechanikov mechatronikov

 

prijatý

Inovatívne metódy vo výučbe pomocou programou CAD a CAM systému

 

 

MŠ VVaŠ SR

Rozvojový projekt grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave

prijatý

Digitalizácia obsahu inovatívnych učebných materiálov pre SOŠ SR v zmysle ŠVP

ETCC Bratislava

Inovatívne vyučovanie strojárskych a chemických odborov

spracováva sa

Korešpondenčná škola ekológie

Občianske združenie TATRY

Riešenie úloh

prebieha

Internet ostrov informácií

Nadácia konta Orange

Overovanie pravdivosti internetových informácií

neprijatý

Recyklohry

Spoločnosť ASEKOL

Školský recyklačný program, súťažná hra pre školy, zber drobných spotrebičov a použitých batérií

prebieha

Otvorené laboratórium

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Spopularizovať prírodovedné vzdelávanie na ZŠ

prebieha

Work shop

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Príprava učiteĺov prírodovedných predmetov ZŠ na sredoškolskú chémiu

prijatý

Záložky do knihy spájajú školy

MŠ VVaŠ SR

Projekt zameraný na podporu čítania u detí

prebieha

Nebojme se řemesel a přírodných věd

Intereg V-A

Systematická splopráca medzi vzdelávacími inštitúciami , zamestnávateľmi a úradmi práce

prebieha

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

NÚCEM

Národný- Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM

Zavádzanie elektronického testovania

prebieha

New modern technologies

COMENIUS-školské partnerstvá

Využitie moderných technológií vo vyučovacom procese

neprijatý

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

ŠIOV-slovensko-švajčiarsky projekt

Národný – Rozvoj stredného odborného vzdelávania

prebieha

 

We can do better

Erasmus +, KA2

Sledovanie výučby žiakov v technických odboroch priamo vo vuč.procese a v praktickom vyučovaní v laboratóriách

neprijatý

Digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety

UIPŠ

Zvyšovanie kvality vzdelávania na SŠ s využitím elektronického testovania

prebieha

Česko – slovenská spolupráca chemikov a ekológov

Erasmus +, KA1, KA102

Sledovanie výučby žiakov v chemických odboroch priamo vo vuč.procese a v praktickom vyučovaní v laboratóriách

Neprijatý SR, prijatý ČR

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

ŠIOV

Digitalizácia školstva, zapojenie zamestnávateľov,,kariérové  poradenstvo

prebieha

 

Netradičná farmakológia

TSK

Motivácia žiakov netradičnou zážitkovou formou v chemických odborných predmetov

ukončený

 

Buďme hrdí na naše dejiny

TSK

Zvyšovať národné povedomie žiakov.

prebieha

Enviroprojekt:

Vieme kde žijeme

MŠ VVaŠ SR

Starostlivosť a ochrana životného prostredia v našom okolí. Monitoring kvality vody, pôdy a ovzdušia.

neprijatý

Stravujme sa zdravo

MŠ VV aŠ SR

Sledovanie kvality potravín ktoré dostávame na tanier

neprijatý

COVP

AZZZ SR

Zabezpečovanie kvalifikovaných a dobre pripravených absolventov na chemickú technológiu, biotechnológiu a servisné činnosti

prebieha

    

                    

Projekty v školskom roku 2016/2017            

                                                                                  

 

Názov projektu

Vyhlasovateľ

Charakteristika projektu

Fáza projektu

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

 

ŠIOV

Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy

prebieha

 

Naučme sa programovať

 

MŠ VVaŠ SR

 

Grafický systém EDGECAM na vyučovanie pre mechanikov mechatronikov

 

prijatý

Digitalizácia obsahu inovatívnych učebných materiálov pre SOŠ SR v zmysle ŠVP

ETCC Bratislava

Inovatívne vyučovanie strojárskych a chemických odborov

spracováva sa

Korešpondenčná škola ekológie

Občianske združenie TATRY

Riešenie úloh

prebieha

Recyklohry

Spoločnosť ASEKOL

Školský recyklačný program, súťažná hra pre školy, zber drobných spotrebičov a použitých batérií

prebieha

Otvorené laboratórium

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Spopularizovať prírodovedné vzdelávanie na ZŠ

prebieha

Nielen internetom po Slovensku

Nadácia Orange

Bezpečné používanie internetu témami z NEJ

neprijatý

Je tvoja strava naozaj zdravá?

Nadácia Orange

Ako sa naozaj stravujeme

neprijatý

Work shop

Fortyschem a.s.

Príprava učiteĺov chémie ZŠ  na sredoškolskú chémiu

ukončený

Záložky do knihy spájajú školy

MŠ VVaŠ SR

Projekt zameraný na podporu čítania u detí

ukončený

 

Nebojme se řemesel a přírodných věd

Intereg V-A

Systematická splopráca medzi vzdelávacími inštitúciami , zamestnávateľmi a úradmi práce

EÚ, Európsky fondregionálneho rozvoja

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

NÚCEM

Národný- Vytváranie úloh a testov pre novú elektronickú databázu NÚCEM

Zavádzanie elektronického testovania

prebieha

New modern technologies

COMENIUS-školské partnerstvá

Využitie moderných technológií vo vyučovacom procese

podaný

Implementácia mechatroniky do výučby technických predmetov na našej škole

Projekt ESET

Vytvorenie pracoviska pre výučbu mechatroniky

ukončený

 

T-LIFE

Globálny systém sledovania stavu zariadení

Aktuálne požiadavky na trhu práce od potencionálnych zamestnávateľov

podaný

Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce

ŠIOV-slovensko-švajčiarsky projekt

Národný – Rozvoj stredného odborného vzdelávania

prebieha

Digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety

UIPŠ

Zvyšovanie kvality vzdelávania na SŠ s využitím elektronického testovania

prebieha

Česko – slovenská spolupráca chemikov a ekológov

Erasmus +, KA1, KA102

Sledovanie výučby žiakov v chemických odboroch priamo vo vuč.procese a v praktickom vyučovaní v laboratóriách

Neprijatý SR, prijatý ČR

Rozvoj stredného odborného vzdelávania

ŠIOV

Digitalizácia školstva, zapojenie zamestnávateľov,,kariérové  poradenstvo

prebieha

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

MŠ VV aŠ SR

Moderné digitálne metódy v regionálnom školstve

prebieha

 

Netradičná farmakológia

TSK

Motivácia žiakov netradičnou zážitkovou formou v chemických odborných predmetov

ukončený

 

Oswienčim

TSK

Ovplyvniť myslenie žiakov o extrémizme a rasizme

prebieha

Enviroprojekt:

Vieme kde žijeme?

MŠ VVaŠ SR

Vzdelávanie a vychovávanie žiakov školy k ochrane a tvorbe životného prostredia

ukončený

Am Ched

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu

Vytvorenie zručností pre pokrokové výrobné systémy s využitím chemických procesov

prebieha

COVP

AZZZ SR

Zabezpečovanie kvalifikovaných a dobre pripravených absolventov na chemickú technológiu, biotechnológiu a servisné činnosti

prebieha

 

                                                                                  

 

 

 

 

                                   


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31