Obsahové zameranie triednych schôdzí

  

Obsahové zameranie triednych schôdzí v školskom roku 2023-2024

 

  • ·      september

    -  rodičovské združenie pre žiakov 1. ročníkov

       oboznámenie žiakov a rodičov s organizáciou vyučovacieho procesu  v SOŠ Nováky

 

  • ·      november

            -  stav finančných prostriedkov ZRPŠ                                         

            -  príspevok do ZRPŠ na školský rok 2023-2024

            -  príprava stužkových slávnosti

            -  aktuálne problémy školy

            -  informácie o lyžiarskom kurze (1. roč.) a KOŽaZ (3. ročník)

            -  akcie školy

 

  • ·      apríl

            -  výchovno-vyučovacie výsledky za 3. štvrťrok                         

            -  vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu (1. roč.)                     

            -  stav finančných prostriedkov ZRPŠ (príjmy a výdaje)    

            -  pripomienky rodičov a problémy školy

            -  maturitné skúšky

            -  akcie školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie