2868 K technik spracovania plastov

2868 K technik spracovania plastov

Nový odbor pre duálne vzdelávanie žiakov

Technik spracovania plastov

V školskom roku 2020/2021 Stredná odborná škola v Novákoch, ako jediná škola v Trenčianskom samosprávnom kraji, otvorila nový experimentálny študijný odbor technik spracovania plastov.

Plasty sú všade okolo nás, moderné plasty sú neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Plastikársky priemysel je po automobilovom priemysle druhým najvýkonnejším na Slovensku. Preto práve na podnet výrobcov a spracovateľov plastov sa dostal do pozornosti odbor technik spracovania plastov. Absolventi sa na trhu práce nestratia, zamestnanie a budúcnosť v moderných výrobných firmách majú zabezpečenú.

V SOŠ v Novákoch študuje odbor technik spracovania plastov 7 prvákov, z ktorých sa dvaja vzdelávajú v systéme duálneho vzdelávania pre firmu ZKW Slovakia s.r.o. Krušovce.

 

Absolvent študijného odboru 2868 K technik spracovania plastov získa štúdiom  maturitné vysvedčenie a výučný list za 4 roky denného štúdia.

Štúdium vie pripraviť odborníkov pre technológie využívané v priemysle na spracovanie plastov a pre pridružené odvetvia, príslušné podniky, prevádzky a laboratória. Absolvent má zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne kvality výroby a konkurencieschopnosti výrobkov. Sú to základné odborné činnosti zamerané na technológie spracovania plastov a  kontrolu kvality výroby.

Žiaci sa budú pripravovať na zvládnutie základných  úkonov v prevádzkových  a  laboratórnych podmienkach,  získavajú schopnosť merať, skúšať, nastavovať a kontrolovať technologické  procesy spracovania plastov, sú schopní vykonávať činnosti, ktoré tvoria základ ich odbornosti. Uplatnia sa v oblasti spracovania plastov, recyklačných spoločnostiach, spoločnostiach s environmentálnym programom výroby, spoločnostiach zaoberajúcich sa 3D tlačou a v prevádzkach vyrábajúcich nové biodegradovateľné materiály alebo kompozitné materiály.

Odborný výcvik môžu žiaci absolvovať v odborných učebniach školy alebo u zamestnávateľa.

 

Absolvent sa uplatní ako:

 • Samostatný nastavovač/zoraďovač strojov pre spracovanie plastov
 • Nastavovač robotov a obslužných zariadení v plastikárskom priemysle
 • Nastavovač povrchovej úpravy polymérnych materiálov
 • Nastavovač spájania plastov
 • Junior technológ spracovania plastov
 • Technik plastikárskej výroby (technická prípravy výroby)
 • Nastavovač -údržbár strojov a zariadení v plastikárskom priemysle
 • Odborný pracovník (údržba a konštrukcia foriem pre plastikársku výrobu)
 • Tímlíder, majster– nižšia riadiaca úroveň v rámci plastikárskeho priemyslu
 • Technik kvality v plastikárskych firmách
 • Obchodný a servisný pracovník v spoločnostiach pre plastikársky priemysel
 • Odborný pracovník vo firmách zameraných na recykláciu plastov
 • Odborný pracovník skúšobného laboratória
 • Odborný pracovník pre výrobu materiálov pre odvetvie spracovania plastov

 

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na vysokoškolské štúdium.

 

Odborné predmety:

 

Technológia, materiály, elektrotechnika, stroje a zariadenia, automatizácia a riadenie, technické kreslenie, aplikovaná chémia, chemické laboratórne cvičenia, ekonomika, aplikovaná informatika a odborný výcvik.

 

 Ďalšie informácie


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31