2891 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel

Absolvent študijného odboru dokáže samostatne obsluhovať a aj riadiť časti chemických prevádzok, organizovať práce súvisiace s výrobným procesom a zabezpečovať plnenie technicko-hospodárskych noriem. Preukazuje pripravenosť vykonávať prácu v chemickej a farmaceutickej výrobe, prípadne v príbuzných odboroch.

Absolvent je kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosti spojené s uskutočňovaním chemických, fyzikálno-chemických, biotechnologických dejov, v prevádzkach a laboratóriách, kde sa uskutočňujú chemické procesy alebo rozbory surovín, materiálov, výrobkov a tiež ukazovateľov životného prostredia.

Absolvent je pripravený na činnosť technika, majstra, kontrolóra kvality, laboranta. Je tiež schopný poskytnúť technickú pomoc spojenú s výskumom a vývojom priemyselných chemických a farmaceutických výrobných postupov, prevádzok, zariadení alebo pri inováciách.

Absolvent študijného odboru na základe získaných vedomostí a zručností vie aplikovať princípy a metódy chemickej a farmaceutickej technológie s cieľom zistiť a riešiť problémy vznikajúce počas výroby.

Odbor sa bude vyučovať v systéme duálneho vzdelávania.

Odbor je vhodný pre chlapcov i dievčatá.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12
13
14
15
16
17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31