2447 K mechanik hasičskej techniky

Absolvent je kvalifikovaný na výkon špecializovaných technických činností – strojnej služby v jednotkách hasičskej ochrany, vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach. Vie viesť príslušnú dokumentáciu, bežné opravy, údržbu, uskladnenie, nákup prípadne vyraďovanie strojov, súčiastok hasičského výstroja a hasičskej techniky. Ovláda prácu s technickou dokumentáciou a vie pracovať s programovým vybavením počítača.

Žiak sa pripravuje na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a hasičskej techniky v teoretických odborných pedmetoch strojníctvo, technológia, elektrotechnika, technológia opráv a požiarna technika. Praktické zručnosti získava na odbornom výcviku v strojných dielňach školy a priamo v hasičských jednotkách.

Okrem uvedeného uplatnenia študijný odbor pripravuje žiaka na štúdium na vysokých školách hasičského zamerania. Súčasťou výuky je zváračský kurz. Odbor je vhodný pre chlapcov a dievčatá.


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30