Špecializačné pomaturitné štúdium v SOŠ Nováky na školský rok 2024-2025

Špecializačné pomaturitné štúdium v SOŠ Nováky na školský rok 2024-2025:

-          procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel 

-          špecialista spracovania plastov

(predpoklad prijatia: ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou)

Prihlášky je potrebné poslať na adresu:

SOŠ Nováky

Rastislavova 332

972 71 Nováky

Dokumenty na stiahnutie