Organizačné pokyny na prijímacie skúšky do 1. ročníka SOŠ Nováky 18.06.2024

Organizačné pokyny

na prijímacie skúšky

do 1. ročníka SOŠ Nováky

 

18.06.2024

 

8.00 - 8.15 – otvorenie a informácie (budova A, SOŠ Nováky)   

                     

8.30 – 9.30 – prijímacia skúška zo SJL

 

9.30 – 9.40 – prestávka

 

9.40 – 10.40 – prijímacia skúška z MAT, CHE (odbor kontrolór potravín)

 

10.45 – 11.15 – oprava písomných prác

 

11.15 – oznámenie výsledkov prijímacích skúšok

 

11.20 –  ústna opravná skúška ( v prípade ak žiak nevyhovel v písomnej časti)