Prijímacie skúšky I. termín – 2. kolo

Termín: 06.5.2024