Erasmus na škole


- Mechanici počítačových sietí absolvovali stáž vo Valencii v Španielsku v októbri 2023 ( viď 

    príloha )


- podali sme ďalšiu žiadosť na výzvu 2024


- organizujeme stáže pre dva odbory Biotechnológiu a farmakológiu a Poradenstvo vo výžive 

  v apríli 2024 vo Valencii v Španielsku

Máme schválenú akreditáciu až do roku 2027 a patríme medzi  

Akreditované projekty KA121 v sektore odborného vzdelávania a prípravy

 Čaká nás nová Výzva 2023 a podávame novú žiadosť
Ukončili sme projekt Erasmus v decembri 2022, absolvovali sme mobility v Taliansku a Bulharsku