Začíname

Nikto to nečakal tak rýchlo, ale všetci sme sa v kútiku duše tešili. Dnes sme slávnostne rozkrútili pracovný kolotoč školského roka 2023/2024. Čaká nás jazda plná nielen pracovných aktivít a tvorivého nasadenia, ale aj množstvo nových stretnutí a zážitkov. Všetkým želáme, aby do nového školského roku vykročili tou správnou nohou, pretože vzdelanie je veľký dar a bohatstvo a my chceme, aby sme z tohto daru a bohatstva dostali počas školského roka 2023 /2024 čo najviac.

Katarína Piačková, riaditeľka školy