Organizačné pokyny na talentové skúšky 2017-2018

Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky

a Gymnázium, Rastislavova 332, 972 71  Nováky

 

 

 

Organizačné pokyny prijímacieho konania  na študijné odbory ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu na školský rok 2018/2019

 

 

06.04.2018

 

 

9.00 – 9.15  – otvorenie a informácie o priebehu skúšky(vestibul budovy A)

 

9.15 -  9.30  – prezlečenie do športového úboru, individuálna rozcvička

 

9.30 – 11.30 – testy všeobecnej pohybovej výkonnosti :

                            člnkový beh 4 x 10 metrov (bežecká rýchlosť)

                            skok do diaľky z miesta /SD/ (výbušná sila dolných končatín) 

                            sed - ľah  (dynamická sila brušného svalstva a bedrovo-stehenného

                            hod 2 kg plnou  loptou (výbušná sila paží a trupu)         

 

12.00             -vyhlásenie výsledkov talentových skúšok

 

 

 

 

 

 

Nováky 28.03.2018                                             riaditeľka školy