Maturitná skúška prvých absolventov

V týchto dňoch sa na všetkých stredných školách rozbehli maturitné skúšky. Chlapci a dievčatá v slávnostnom oblečení absolvujú prvú dôležitú skúšku v ich mladých životoch.

Aj na Strednej odbornej škole v Novákoch sa zatvorila cesta vzdelávania  všetkým maturantom a otvorila sa im cesta do života. Nebolo by to nič výnimočné, keby maturitnú skúšku nezložili aj prví absolventi odboru technik spracovania plastov na Slovensku. Jednotlivé časti maturitných skúšok postupne zdolávalo 7 maturantov spomínaného odboru, ktorí počas štúdia získavali teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti.

Bola to  výnimočná udalosť nielen pre nich samotných študentov, ich učiteľov,  ale aj pre odborníkov z praxe. Študentov pri tejto príležitosti prišli podporiť a odovzdať im pamätný list a peňažnú odmenu  profesor Ing. Ivan Hudec, PhD. zástupca riaditeľa Ústavu polymérnych materiálov FCHPT STU v Bratislave a Ing. Juraj Majerský predseda prezídia Slovenského plastikárskeho klastra.

Všetci sme spoločne očakávali, že študenti zúročia svoju aktivitu, úsilie a vytrvalosť vynaloženú počas vzdelávania. Skúška bola dôležitým míľnikom pre všetkých zúčastnených. Bola previerkou vedomostí a zručností študentov, ich pripravenosti na ďalšie štúdium alebo na prácu v plastikárskom priemysle. 

Sme hrdí, že po štyroch rokoch máme prvých absolventov tohto odboru, ktorí zvládli všetky časti maturitnej skúšky bez väčších problémov. Maturita bola zrkadlom pripravenosti a dobrej spolupráce, ktorú odviedli učitelia, majstri odborného výcviku i inštruktori duálneho vzdelávania vo firmách ZKW Slovakia s.r.o. Krušovce a MTA Slovakia s.r.o. Bánovce nad Bebravou. 

Cieľom takejto spolupráce je vychovať novú generáciu odborných zamestnancov v odbore 2868 K technik spracovania plastov uplatniteľných na trhu práce.