ŽIACI ZÁKLADNÝCH ŠKȎL OBJAVOVALI ČARO CHÉMIE V SOŠ NOVÁKY