Úspechy žiakov SOŠ Nováky na SOČ, olympiádach a Zenit, Enersol, v školskom roku 2018/2019

Zoznam súborov