Študijné a učebné odbory

Študijné a učebné odbory

Pozrite si štúdijné odbory, ktoré ponúkame v školskom roku 2024/25. Otvárame aj úplne nový odbor žiadaný na trhu
od 04.12.2023
III.C - PK chémia a potravinárstvo
Dec 1

od 04.12.2023 do 08.12.2023
PK chémia, strojárstvo, elektro
od 04.12.2023
prednáška o právnej zodpovednosti žiakov, II.K, II.R, - Mgr. Humajová
od 01.12.2023
IV.H, III.H. - výchovný poradca
od 01.12.2023
IV.BP, IV.R
Antidoping z pohľadu farmaceuta  bola téma odbornej prednášky pre žiakov 3. a 4. ročníka odboru biotechnológia a farmakológia. Žiaci sa dozvedeli o práci antidopingového komisára a o metodike odberu a spracovávania vzoriek športovcov a o zakázaných látkach.