Zvonenie

Rozvrh hodín a zvonenie na teoretickom vyučovaní:

 

 

 

0 – tá hod.             7.00 –  7.45                           5. hodina                 11.45 – 12.30

1. hodina               7.50 –  8.35                               6. hodina             12.40 – 13.25

2. hodina               8.40 –  9.25                               7. hodina             13.30 – 14.15

3. hodina               9.35 – 10.20                              8. hodina             14.20 – 15.05

4. hodina           10.30 – 11.15

 

                                      obedová prestávka: 11.15 – 11.45

 

 

 

Rozvrh hodín a zvonenie na praktickom vyučovaní:

 

 I. Odborný výcvik v priestoroch školy:

 

a)      1. a 2. ročník                                                 b) 3.a 4. ročník

    7,00 – 9,25                                                              7,00 – 9,25                                                              

    9,25 – 9,35  desiatová prestávka                            9,25 – 9,35  desiatová prestávka

    9,35 – 11,15                                                            9,35 – 11,15

    11,15 – 11,35 obedová prestávka                           11,15 – 11,35 obedová prestávka

    11,35 – 13,00                                                          11,35 – 14,00

 

II. Odborný výcvik na pracoviskách iných organizácií (mimo školy):

 

a) 2. ročník                                                            b) 3.a 4.. ročník

 

od 7,00 do 13,00 hod.                                          od 7,00 do 14,00 hod.

                                                                              od 6,00 do 13,00 hod. podľa dohody

                                                                              od 8,00 do 15,00 hod. podľa dohody

                                                                              od 9,00 do 16,00 hod. podľa dohody

 

Prestávky sú zhodné s prestávkami zamestnancov organizácie, kde žiak vykonáva odborný výcvik.