Plán zasadnutí pedagogickej rady 2021/2022

Plán zasadnutí  pedagogickej rady v školskom roku 2021-2022

 

  • august 2021

 

       -  prerokovanie a schválenie zmien v školských vzdelávacích programoch

       -  prerokovanie a schválenie zmien v školskom poriadku 

       -  prerokovanie a chválenie správy o VVV za predchádzajúci školský rok                    

       -  prerokovanie a schválenie zmien v predmetových komisiách na školský rok 2021/2022

       -  personálne a organizačné zabezpečenie školského roka 2021/2022

       -  prerokovanie a schválenie plánu zasadnutí pedagogickej rady na školský rok 2021/2022

       -  informácie o pdagogicko – organizačných pokynov na školský rok 2021/2022

       -  prerokovanie plánu profesijného rozvoja

       -  infomácie a zmenách zákonov

       -  prerokovanie a schválenie „Štruktúry kariérových pozícií v SOŠ  Nováky“      

               

  • november 2021

 

      -  oboznámenie s plánom práce výchovného poradcu –  Mgr. Rusová

      -  oboznámenie s plánom školského preventívneho programu – Mgr. Laginová

      -  oboznámenie s plánom práce koordinátor prevencie obezity – PaedDr. Bezáková

      -  oboznámenie s plánom práce  koordinátora enviro – PaedDr. Gundová                              

      -  imatrikulácie 2021

      -  informácie o jesennom termíne MS

      -  výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. štvrťrok škol. roka 2021/2022

      -  rôzne

 

  •   január 2022

 

      - výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. polrok školského roka 2021/2022

      - prerokovanie a schválenie kritérií prijímacieho konania na školský rok 2021/2022

      - informácie o realizácii úloh preventívneho programu školy za 1. polrok škol. roka

      - informácie o realizácii úloh environmentálnej výchove za 1. polrok škol.roka

      - informácie o realizácii úloh koordinátora obezity za 1.polrok škol. roka

      - rôzne

 

 

  • apríl 2022

   -  organizačné zabezpečenie  maturitných skúšok 2022     

   -  výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti za 3. štvrťrok  školského roka 2021/2022

   -  výsledky EČ MS, PFIČ MS a praktickej časti odbornej zložky MS

   -  prerokovanie návrhu na počet tried do 1. ročníka pre prijímacie konanie 2023/2024

   -  požiadavky predmetových komisií do rozpočtu na nasledujúci rok

   -   rôzne

    

        

 

                        

  • jún 2022

 

   -  výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti za  školský rok 2021/2022

   -  vyhodnotenie maturitných  skúšok      

   -  vyhodnotenie krúžkovej činnosti

   -  vyhodnotenie činnosti predmetových komisií, olympiád, súťaží

   -  vyhodnotenie projektov za školský rok 2021/2022

-  plán čerpania dovoleniek počas prázdnin

-  doplnenie školských vzdelávacích programov na školský rok 2022/2023

   -  rôzne 

 

 

 

 

 

 

 


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31