Kontakt

Adresa školyStredná odborná škola Rastislavova 332, 972 71 Nováky

IČO: 52375277       DIČ:         Kód školy pre MS: SOŠ 633016

Webová stránka školy: www.sosnovaky.sk

E-mail: riaditel@sosnovaky.sk

              katarina.piackova@sosnovaky.sk

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Piačková, tel. 046 5461472, 046 5461155, 0901918325

Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie: Ing. Dagmar Štangová, tel.  0901918322

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie: PaedDr. Alica Halačová, tel. 046 5461472, 0901918324

Vedúca úseku TEČ: Ing. Anna Rusová tel. 046 5461310, 0901918323

Referent BOZP, PO a CO:  PhDr. Pavol Revay,  tel.046 5461472,0901918327

Telefónne číslo sekretariát Strednej odbornej školy, Rastislavova 332, Nováky: 046 5461472 ,046 5461155

Telefónne číslo ekonomický úsek školy:  046 5461310

 


Mapa