Veľký olympijsky kvíz

                                  Veľký olympijsky kvíz

Žiaci SOŠ Nováky, ako už tradične, aj v školskom roku 2021/2022 sa aktívne zapájajú do vedomostnej súťaže o olympizme, Veľký olympijský kvíz.

V časoch pandémie, kedy Asociácia športu na školách SR neorganizuje žiadne športové súťaže medzi školami je vedomostná súťaž jedinou možnou formou zapojenia žiakov do súťaže so športovou tematikou.

Vďaka historickým úspechom našich žiakov, niekoľkokrát 1. miesto na Slovensku a 3. miesto v medzinárodnej súťaži v Budapešti, SOŠ Nováky aj v súčasnosti pokračuje pod vedením učiteľa telesnej výchovy Mgr. Pavla Oršulu v zapájaní do súťaže cez internet.

Organizačné pokyny:

Veľký olympijský kvíz potrvá počas celého školského roka 2021/2022.

Odpovede 1. kola zaslalo do 15. novembra 2021 66 žiakov SOŠ Nováky, z ktorých bol vyžrebovaný žiak 2.B triedy Miroslav Ofertaler a získal pekné tričko s logom Asociácie športu pre všetkých SR.

Odpovede 2. kola zaslalo zatiaľ 32 žiakov SOŠ Nováky.

 

Otázky Veľkého olympijského kvízu

Školský rok 2021/2022

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ KVÍZ - 1. kolo na tému: Fair play v praxi

Hnutie fair play nie je Don Quijote

Šport je krásny, zaujímavý, užitočný. Sme presvedčení, že šport má významný výchovný, kultúrny, sociálny, etický a aj ekonomický prínos pre spoločnosť. Jeho silný potenciál je pozitívne orientovaný. Avšak nie vždy a nie automaticky. Aj šport má svoju temnú, odvrátenú stranu, v ktorej sa darí podvodom, korupcii, dopingu, chuligánstvu, zneužívaniu detí a podobne. Neúmerná komercializácia, silné a jednostranné finančné záujmy, bujnejúci rasizmus a intolerancia sú motorom negatívnych javov v športe. Hnutie fair play je preto ako aktívny činiteľ boja proti uvedeným negatívnym javom veľmi potrebné. Nie je to Don Quijote, ktorý márne bojuje s veternými mlynmi. Je to Miguel de Cervantes, ktorý predovšetkým vyzdvihuje všetko pozitívne, čo v športe je a to tak, aby posilnil protiváhu k tomu negatívnemu. Práve preto je hnutie fair play synonymom najvyšších humánnych hodnôt. Zaslúži si našu maximálnu podporu. Budeme sa mu venovať v 1.kole Veľkého olympijského kvízu.

PRIPRAVENÉ TÉMY 2021/22:

1. Fair play v praxi - odpovede zasielajte do 15.11.2021

2. Doping v športe - do 15.01.2022

3. SADA - antidopingová agentúra SR - do 15.03.2022

4. Paralympiáda - do 15.05.2022

 

Veríme, že aj napriek dočasnému dištančnému vzdelávaniu nájdeme medzi našimi žiakmi množstvo žiakov, ktorí si budú chcieť rozšíriť svoj obzor v športovej tematike a olympizme a zasúťažiť si.

 

Vedúci Predmetovej komisie zdravia a pohybu SOŠ Nováky: Mgr. Pavel Oršula


Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31