Naša žiačka DOMINIKA ČERŇANSKÁ z 4.B triedy sa zúčastnila celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky AMAVET a vyhrala účasť na Letnom sústredení vo Švajčiarsku.