MALÍ BÁDATELIA V CHEMICKOM LABORATÓRIU SPOJENEJ ŠKOLY V NOVÁKOCH