Pomaturitné špecializačné štúdium

Škola má otvorené pomaturitné špecializačné štúdium (VYŠŠIE ODBORNÉ VZDELÁVANIE) a prijíma žiakov (absolventov s maturitou) do prvého ročníka v  odboroch:                                       

2870 Q  špecialista spracovania  plastov,                                                                          

2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel.                           

Oba odbory sa vyučujú externe (večerná forma) ako 2-oj ročné  štúdium pre absolventov maturitných odborov 28 - technická a aplikovaná chémia  a ako 3-oj ročné štúdium pre absolventov ostatných maturitných odborov (okrem odborov 28) a aj pre absolventov gymnázií.                                                                             

Štúdium sa končí absolventskou skúškou a obhajobou absolventskej práce                a absolvent získa vysvedčenie a titul DiS – diplomovaný špecialista.   

Záujemcovia si môžu prihlášku stiahnuť z dokumentov uvedených nižšie pod textom               s názvom PRIHLÁŠKA.                                                                                                  Vyplnenú prihlášku s potvrdením od lekára je potrebné zaslať do 30.6. príslušného             roka na adresu školy: SOŠ, Rastislavova 332, 972 71 Nováky


Dokumenty na stiahnutie

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30