2950 M poradenstvo vo výžive

Pripravuje žiakov na činnosť v oblasti hodnotenia, hygieny, kontroly a dozoru, distribúcie potravín s prihliadnutím na potrebu správnej výživy pri pohybových aktivitách. Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja výživových prostriedkov a doplnkov pre športovca, na rozvoj potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu, pôdohospodárstva, ochrany životného prostredia, medicíny s cieľom dospieť k športovému výkonu fyziologickými postupmi. Odbor vhodný pre chlapcov a dievčatá