Študijné a učebné odbory

V školskom roku 2023 - 2024 otvárame tieto odbory:

 

Maturitné vysvedčenie + výučný list:

  • mechanik hasičskej techniky
  • mechanik - mechatronik – možnosť duálneho vzdelávania
  • mechanik počítačových sietí  - možnosť duálneho vzdelávania
  • technik spracovania plastov – možnosť duálneho  vzdelávania

Maturitné vysvedčenie:

  • biotechnológia a farmakológia 
  • poradenstvo vo výžive
  • kontrolór potravín

Špecializačné pomaturitné štúdium:

  • procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel 
  • špecialista spracovania plastov

 

V novom školskom roku 2022/23 Vám ponúkame štúdium v odobroch žiadaných na trhu práce:

NOVÝ ODBOR!