ZRPŠ

Obsahové zameranie triednych schôdzí v školskom roku 2021-2022

 

  • september

    -  rodičovské združenie pre žiakov 1. ročníkov

       oboznámenie žiakov a rodičov s organizáciou vyučovacieho procesu  v SOŠ Nováky

 

  • november

            -  stav finančných prostriedkov ZRPŠ                                         

            -  príspevok do ZRPŠ na školský rok 2021-2022

            -  príprava stužkových slávnosti

            -  aktuálne problémy školy

            -  informácie o lyžiarskom kurze (1. roč.) a KOŽaZ (3. ročník)

            -  akcie školy

 

  • apríl

            -  výchovno-vyučovacie výsledky za 3. štvrťrok                         

            -  vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu (1. roč.)                     

            -  stav finančných prostriedkov ZRPŠ (príjmy a výdaje)    

            -  pripomienky rodičov a problémy školy

            -  maturitné skúšky

            -  akcie školy

 

 

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac January 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31