Stravovanie

Stravovanie v SOŠ Nováky:

Od  06.09.2022 stravu na SOŠ Nováky zabezpečuje Súkromná výdajná školská jedáleň Rastislavova 332.

Stravné lístky je možné si zakúpiť od 05.09.2022 v čase od 8.30 do 10.30 v priestoroch školskej jedálne

Predaj stravných lístkov počas školského roka:

Pondelok – Piatok od 11:00 do 13:00 hod.

 Cena stravného lístka pre žiakov je 2,37€