Predmetové komisie

Predmetové komisie 2021/2022

 

Jazyk a komunikácia - Slovenský jazyk a literatúra a Človek, hodnoty a spoločnosť (ETV, NBV, OBN, DEJ)

Mgr. Kiabová , Mgr. Laginová, Mgr. Kolenčíková, PaedDr. Halačová, Mgr. Humajová,

 

 

Jazyk a komunikácia - Cudzie jazyky

Mgr. Rusová,  Mgr.Kolenčíková  Mgr. Humajová,

 

 

Prírodovedné odbory  (MAT, INF,FYZ, BIO, EKL)

PaedDr. Bezáková , Mgr. Piačková, Mgr.Badáň,  Ing. Klementová,  Mgr. Peticová

 

Zdravie a pohyb (TSV, telovýchovné kurzy)

Mgr. Oršula, Mgr. Liška,

 

Odborné vzdelávanie

 

-         chemické odborné predmety

Ing. Čerňanská , Ing.Štangová ,Ing. Kollárová, PaedDr. Bezáková, Ing. Čerňanská, Mgr. Oršula, PaedDr.. Gundová , Ing. Mazániková, Ing. Bartoňová, Mgr. Liška, Mgr. Humajová, Ing. Kozák, Bc. Pikusová

 

-         strojárske odborné predmety

Ing. Frivaldská, Ing. Svitková, Mgr. Kostelník, Bc. Krištofová, Ing. Miroslav Kozák, Mgr. Preťo,

 

- elektrotechnické odborné predmety

 Ing. Pekár, Ing. Šúň , PhDr. Košovský, Mgr. Kostelník, p. Švec, Ing. Kozák, Bc. Krištofová, Mgr. Preťo,

 

Koordinátori:

 

Výchovný poradca                                                          Mgr. Andrea Rusová

Koordinátor prevencie obezity                                        PaedDr. Miriam Bezáková

Koordinátor prevencie                                                     Mgr. Katarína Laginová

Koordinátor environmentálnej výchovy                          PaedDr. Viera Gundová

Koordinátor SOČ                                                            Ing. Monika Čerňanská

Referent CO, BOZP, PO                                                 PhDr. Pavol Revay

 

 

 

 

 

 

 

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31