Oznamovanie protispoločenskej činnosti

     Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje ochranu
zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej
protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní
takýchto podaní. Je účinný od 1. januára 2015. Cieľom je motivovať zamestnancov
oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojím
zamestnaním. Týka sa každého zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 50
zamestnancov a zamestnávateľa, ktorý je orgánom verejnej moci.

     

     Na Úrade TSK a vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti župy, ktorých je 86, preberie celú agendu prípadných podnetov zo strany zamestnancov hlavný kontrolór. Podnety môžu zamestnanci adresovať e-mailom na adresu
hlavnykontrolor@tsk.sk alebo poštou, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „Do rúk hlavného kontrolóra – neotvárať“.

Text smernice TSK

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac November 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14
15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30