Organizácia školského roka 2022/2023

II.Organizácia školského roka 2022-2023

 

Vyučovanie:

 

- školský rok sa začína                           01. 09. 2022 (štvrtok)

- školské vyučovanie sa začína              05. 09. 2022 (pondelok)

- koniec 1.polroka                                 31. 01. 2023 (utorok)

- začiatok 2.polroka                               01. 02. 2023 (streda)

- koniec 2.polroka                                30. 06. 2023 (piatok)

 

Prázdniny:

 

- jesenné                                                  28. 10. 2022 – 31.10.2022                  

                                                                 vyučovanie sa začína 02. 11. 2022 (streda)

     

- vianočné                                                23. 12. 2022 – 07. 01. 2023  

                                                                 vyučovanie začína  09. 01. 2023 (pondelok)

 

- jarné                                                     27. 02. 2023 – 03. 03. 2023

                                                                 vyučovanie začína 06. 03. 2023 (pondelok) 

 

 - veľkonočné                                          06. 04. 2023 – 11. 04. 2023

                                                                  vyučovanie začína  12. 04. 2023 (streda)

 

 - letné                                                     01. 07. 2023 – 31. 08. 2023

                            

 

Školský rok 2023 – 2024 začína 4. septembra 2023.

                                                                        

 

Ďalšie štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka:

 

1. september 2022 (štvrtok) –   Deň ústavy SR

    15. september 2022 (štvrtok) –   Sedembolestná Panna Mária

      1. november 2022 (utorok) – Sviatok všetkých svätých

    17. november 2022 (štvrtok) –   Deň boja za slobodu a demokraciu

1. máj 2023 (pondelok)            – Sviatok práce

8. máj 2023 (pondelok)            – Deň víťazstva nad fašizmom

 

 

 

Maturitné skúšky

 

EČ MS a PFIČ MS :                      

 SJL:                                                                              14. 03. 2023 (utorok)

ANJ, NEJ:                                                                    15. 03. 2023 (streda)

MAT:                                                                            16. 03. 2023 (štvrtok)

 

 

Praktická časť odbornej zložky MS                              17.04.2023 – 21.04.2023

 

 

 

 

             

Interná časť MS:                                                            29.05.2023 -02.06.2023

Skúšky elektrotechnickej spôsobilosti                           05.06.2023

                                              

 

Prijímacie skúšky

Pre prvý ročník  4 - ročného štúdia SOŠ :   prvý termín:              04.05 – 05.05.2023       

                                                                     druhý termín:            09.05. – 10.05.2023

 

 

 

Účelové cvičenia

 

jesenné:                                                                          september 2022 – 1. ročníky                  

                                                                                       september 2022 – 2. ročníky

 

jarné:                                                                              máj 2023

                                                                                      

Kurz ochrany života a zdravia

          3. ročníky                                                             jún 2023

 

Lyžiarsky výcvik                                                                            

          1. ročníky                                                            február - marec 2023

 

Súvislá odborná prax                                                   22.05. 2023 – 02.06.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty na stiahnutie