Organizácia školského roka 2021/2022

II.Organizácia školského roka 2021/2022

 

Vyučovanie:

 

- školský rok sa začína                           01. 09. 2021 (streda)

- školské vyučovanie sa začína              02. 09. 2021 (štvrtok)

- koniec 1.polroka                               31. 01. 2022 (pondelok)

- začiatok 2.polroka                               01. 02. 2022 (utorok)

- koniec 2.polroka                              30. 06. 2022 (štvrtok)

 

Prázdniny:

 

- jesenné                                                  28. 10. 2021 – 29. 10. 2021                  

                                                                 vyučovanie sa začína 02. 11. 2021 (utorok) 

- vianočné                                                23. 12. 2021 – 07. 01. 2022  

                                                                 vyučovanie začína  10. 01. 2022 (pondelok)

 

- polročné                                                04. 02. 2022

                                                                       vyučovanie začína 07. 02. 2022 (pondelok) 

 

- jarné                                                     07.03. 2022 – 11.03.2022

                                                                 vyučovanie začína 14.02.2022 (pondelok) 

 

 - veľkonočné                                          14.04.2022 – 19.04.2022

                                                                  vyučovanie začína  20. 04. 2022 (streda)

 

 - letné                                                     01. 07. 2022 – 02. 09. 2022

 

Školský rok 2022 – 2023 začína 5. septembra 2022.

                                                                        

Ďalšie štátne sviatky a dni pracovného pokoja počas školského roka:

 

1. september 2021 (streda) –   Deň ústavy SR

    15. september 2021 (streda) –   Sedembolestná Panna Mária

      1. november 2021 (pondelok) – Sviatok všetkých svätých

    17. november 2021 (streda) –   Deň boja za slobodu a demokraciu

1. máj 2022 (nedeľa)            – Sviatok práce

8. máj 2022 (nedeľa)            – Deň víťazstva nad fašizmom

 

 

 

Maturitné skúšky

 

EČ MS a PFIČ MS :                      

 SJL:                                                                              16. 03. 2021 (utorok)

ANJ, NEJ:                                                                    17. 03. 2021 (streda)

MAT:                                                                             18. 03.2021 (štvrtok)

 

 

Praktická časť odbornej zložky MS                              04.04.2022 – 08..04.2022             

Interná časť MS                                                             23.05. 2022 - 27.05.2022 Skúšky elektrotechnickej spôsobilosti                           30.05.2022

                                              

 

Prijímacie skúšky

1. roč. 4 - ročného štúdia SOŠ                                      

 

 

 

 

Účelové cvičenia

 

jesenné:                                                                          september 2021 – 1. ročníky                  

                                                                                       september 2021 – 2. ročníky

 

jarné:                                                                              máj 2022

                                                                                      

Kurz ochrany života a zdravia

          3. ročníky                                                             jún 2022

 

Lyžiarsky výcvik                                                                            

          1. ročníky                                                            február - marec 2022

 

Súvislá odborná prax                                                   23.05. 2022 – 03.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty na stiahnutie