Učenie je celoživotný údel

To, že sa učíme celý život, je pravda pravdúca. Najnovšie sa o tom presvedčila naša žiačka Vanessa Matejová, ktorá sa dobrovoľne prihlásila do unikátneho projektu 4EDU. Ide o projekt, ktorý prináša nový pohľad na neformálne vzdelávanie. Vychádza z inovatívnych trendov a výskumov zo života mladých ľudí. Vanessa strávila dva super víkendy v Trenčíne, kde získavala zručnosti i vedomosti, ktoré môže využiť pri práci v našom školskom parlamente. S úžasnou lektorkou a rovesníkmi z celého Trenčianskeho kraja odkrývali tajomstvá monitoringu a koučingu v bežnom živote, ale učili sa niečo aj o kritických situáciách v škole. Vanesska spojila príjemné s užitočným a získala osvedčenie.